Minden fejben dől el! 

A HR Specialista Emberismereti Módszer, megmutatja, hogy az egyénnek milyen a beállítottsága. Hogyan látja, értékeli, érzékeli a világot, és milyen elveken, milyen alapokon hozza meg döntéseit. Megtudhatjuk, milyen szemüvegen át látja a világot. Könnyen hisz a természetfölöttiben, elhiszi-e a mérhetetlent, vagy földhözragadt, és biztos pontokat, tényeket, számadatokat gyűjt mondjuk egy döntéshez.

Minél racionálisabb egy ember gondolkodásmódja, annál több dolgot képes elutasítani, ami nem szolgál bizonyítékkal a számára. Annál könnyebben mondja a dolgokra, hogy ez neki, túl érthetetlen, vagy akár túl spirituális, nem megfogható.

Ugyanez van fordítva is. Azoknak az embereknek, akiknek az intuíciós képességük az erősebb, azoknak hiába sorakoztatunk fel adatokból álló érvrendszert egy döntés előtt, nem fog hatni rá, és végül kinyilatkoztatja, hogy : „Inkább a megérzéseimre hallgatok!”

Vezetőként AZÉRT KELL TUDNOD ezt megállapítani bárkiről, akivel együtt dolgozol, hogy tudhasd milyen döntési helyzetekben fordulhatsz hozzá tanácsért. Ha üzleti költségtervet készítesz is érdemes jól kiválasztott emberhez fordulnod, és ha a cég vízióját fogalmazod meg, akkor is más emberrel ülj le tárgyalni.

Léteznek olyan személyek, akiknek mindkét agyfélteke rendkívül terhelhető, kifejezetten aktív, és mind a racionális, mind a művészi érzékére is egyaránt támaszkodhatunk. Vannak, akiknek nem ez az erős, terhelhető pontjuk, hanem más egyéb, például fizikai adottságaikra építhetünk. Vezetőnek e-szerinti  megközelítésből, az elsőként említett karakter a javasolt, mert Tőle az „okos” irányítást, a „jó” döntéseket várjuk. Itt fontos jeleznem, nincs jó, meg rossz. Erről szóló véleményemet IDE KATTINTVA olvashatod!

Az intellektuális szintünk felelős, a cselekvés alapjául szolgáló gondolatunkért. Itt születnek a gondolataink, a hitrendszerünk, a viszonyítási pontjaink, a hiedelmeink, a vélt félelmeink. Ez a képességünk befolyásolja a tanulási formánkat, például, olvasás, vagy hallás alapján tudjuk megérteni, és megtartani az információkat.

Magáról az agyról, tudomásom szerint már nyolcadikban tanulhattunk, de akkor még nem tudtuk, miért lehet ez számunkra fontos. Egy kis áttekintés, mert ennek alapján könnyedén megérjük majd a HR Specialista Módszer eredményeit.
Az emberi agy működéséről, különösen az úgynevezett magasabb rendű idegi folyamatokról (pl. gondolkodás, tanulás, emlékezet, beszéd stb.) meglehetősen keveset tudunk. Annyi azonban bizonyos, hogy két agyféltekénk ebből a szempontból nem egyformán működik. A beszéd, az írás, az olvasás, a matematikai gondolkodás az emberek 98%-ában jórészt a bal agyfélteke működése. A jobb félteke ezzel szemben a rajzok, képek, alakzatok felismerésének, értelmezésének, a térbeli tájékozódásnak és az érzelmeknek a központja. A két félteke tehát megosztja egymás között ezeket a feladatokat, és többségünknél nem éppen egyformán működik mindkettő.

Ennek alapján (is) megkülönböztetünk, szaknyelven INTUITÍV, művészi gondolkodást, és LOGIKUS, racionális gondolkodásmódot.


Racionális, logikus gondolkodásmód – bal agyfélteke

Feladata elemzéseket készíteni, részleteiben látni a dolgokat, minden beérkező információt feldolgoz, rendszerez, értékel, minősít. Hipotéziseket alapján, terveket készít, és elemzi azok lehetséges körülményeit, problémamegoldásokat gyárt. Van időérzéke, a beszédért, kommunikációért felelős, nyelvi jeleket, vagy szimbólumok sorozatát képes egyszerre érzékelni, feldolgozni, és hasznosítani. Ez az a képességünk, amellyel részleteiben, lépésről, lépésre látjuk a dolgokat, a feladatokat, elemezzük azokat, és megoldókulcsot készítünk vele.
Itt telepszenek meg a bebetonozott, saját magunk által gyártott koncepciók is. (Hölgyeknek egy kis személyes: ez az agyféltekénk ad enni a zöld sárkánynak. Ezzel építjük fel a gondolatainkat, ha a párunk nem jött haza időben, mert láttuk a kis csinos új titkárnőt a munkahelyén!)

Aki ezt az agyféltekét használja aktívabban, annak jó a logikai képessége,  könnyű a mennyiségi műveletek végrehajtása, erős a kritikai és analitikai munkaképessége, jól mozog a számok, tények világában. Számára minden döntés meghozatala ezen szempontok szerint történik.

Intuitív, művészi gondolkodásmód – jobb agyfélteke

Megmutatja a jobb agyfélteke funkcionális állapotát, működését, az információ egységben való feldolgozásának képességét. A bal racionálisan elemez, tényeket, a jobb pedig egységben, képben, egyfajta „össz-érzésben” foglalkozik az információkkal. Jó az „egész-szerű” érzékelés.

Ez a tulajdonság a megérzéseket, ráérzéseket mutatja meg. Ide tartozik az analóg, képi látásmód, (jobb agyféltekés rajztanfolyamok), a a fantázia használat, az ötletesség, kreativitás, és ide tartozik a táncolás érzékenysége is. Muzikális, jól felismeri a dallamokat, jó lehet a zeneszerzői képessége, a térlátás, a a színek árnyalatainak látása, megkülönböztetése, jó a humora. Érdekes, szerintem tudni, hogy nem a szavakra, a konkrétumokra figyel beszéd közben, azokat nem is érti annyira, mert a hanghordozás sokkal többet elárul a számára. (Nagyon könnyen vásárol teleshop hatásra, ha vasalás közben véletlen azon a csatornán marad.) Speciális memóriával rendelkezik, az emberek, tárgyak, vagy események egész-szerű tárolása, megjegyzése.

A két agyfélteke működésére jellemző tulajdonságokat, képességeket tudja a HR Specialista Módszer megkülönböztetni, és
MINDEN EMBERNÉL MEGMUTATNI, AZ Ő SZEMÉLYES, SAJÁT GONDOLKODÁSMÓDJÁT!